Om te leer is vir niemand regtig lekker nie. Die resultaat van wat ons geleer het, verryk egter ons lewens vir die duur daarvan.

As mense maak ons ook baie foute – en sê maklik dat ons uit ons foute sou leer, maar ons is so blind vir ons eie tekortkominge, en verlies aan kennis, dat ons in die gewoonte verval om ons foute gedurig te herhaal. Ons is dus nie ons eie beste leermeesters nie, ons het ‘n beter leermeester nodig.

Ons is geroep om reg te leef tot eer van God. Daarom moet ons heel eerste by Hom leer. Die Bybel is ons amptelike padwyser om ons hiermee te help. Boonop is God se Woord ’n beter leermeester as ons foute. God se woord is die lig op ons lewenspad en die lamp vir ons voete soos wat Psalm 119 sê. In die Bybel leer ons wat reg is en ook hoe om dit te doen. Dan hoef ons nie eers iets verkeerd te doen voordat ons uit ons foute moet leer nie. Dan doen ons uit die staanspoor wat reg is volgens die Woord. En as ons die slag droogmaak, dan volg ons ook die Skrif se roetewysers deur dit met berou aan die Here se voete te gaan neerlê en dit daar te laat staan.

Saam met die Woord het ons ook ’n lewende Leermeester wat ons in die volle waarheid lei - die Heilige Gees. Hy lei ons binne God se wil. Hyself oortuig ons wat die regte pad is en Hy sorg dat ons nie aanhoudend ons tone teen dieselfde klippe stamp nie. Die Gees maak dit wat Hy by Christus hoor aan ons bekend. So leer Jesus vir ons in Johannes 14 en Johannes 16. In die woorde van 2 Korintiërs 3 gebruik die Gees ons harte as sy nuwe skryfpapier. Hy maak ons van binne af nuut. Nou kan ons koersvas op die Here se pad volhard, mits ons leerbaar bly en met oop ore deur die lewe gaan.