Die NG Gemeente Montana is n intergeneratiewe geloofsgemeenskap wat die lewensfases en -behoeftes van ons lidmate ernstig opneem en voorsiening maak vir die prosesse van geloofsvorming in elke lewensfase.


Hier is ruimte vir geloofsontwikkeling van jongmenseen die begeleiding van al God se mense op n lewenslange geloofspad:

*lewenslange groei in die kennis
*diens en liefde van God as volgelinge van Christus
*toegelig deur die Bybel, en
*met die kerk (gemeente) as die veilige ruimte waarbinne mense in geloof kan groei.


Hier kan jy net jouself wees en die Here en mekaar kom dien as n Draer van Hoop met Deernis!

Ons Span

Personeel

Kontak besonderhede is beskikbaar by die kerk kantoor

Gemeente Bestuurder

Tel: 012 543 3377
E-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Admin Beampte

Wessie de Koker

Tel: 012 534 3377
Epos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.